VORSCHAU BOŽJA POT RAZSVETLJENJA - page 3

Celotno Božje
stvarstvo je
ustvarjeno po težnji
ozaveščanju
samega sebe.
Angele je Bog
ustvaril, da
ozaveščajo Božjo
voljo v celotnem
Božjem stvarstvu
in sčasoma so po-
stali najmočnejši
prinašalci Božje lju-
bezni.
Bogove je Bog
ustvaril, da
ozaveščajo Božji
obstoj in so del
Božje volje.
Bog se trudi
ga prosijo za pomoč,
a merilo je njihova
pomoč drugim.
1,2 4,5,6
Powered by FlippingBook