KARTEN BOŽJE POSVETITVE - page 4

Karte Božje posvetitve so namenjene vsem, ki se ukvarjate z delomna
sebi in v sebi iščete priložnost narediti spremembe, ki so nujne za
optimalno delovanje v vsakdanjem življenju. Potrudite se biti boljši iz
dneva v dan in karte vam nudijo podporo v vašem osebnostnem
spreminjanju in sprejemanju, odpirajo vam pot notranjega uvida v
vašo notranjost in vam dajejo pravo ravnovesje med duhovnim in
materialnimsvetom. Vkartah boste našli tiste odgovore, ki vam lahko
dajo delček upanja v potrditev vaše življenjske poti, odpirajo vam
nova spoznanja o vas samih in vamdajejomoč inpogumna poti vaših
sprememb vase.
Uporabljate jih lahko na več načinov. Najpogostejši je ta, da jih
premešate in si izberete eno karto po trenutnem občutku, jo postavite
na vidno mesto v svojem domu in tako vam ta karta prinaša mir in
spokoj v vaš dom. Lahko jih premešate in izberete zgornjih pet kart,
jih položite predse in te vam nakazujejo trenutno situacijo v vašem
materialnem življenju, nakazujejo pot potrebnih sprememb in vam
dajejo iztočnice za potrebne spremembe. Tako jih uporabljajte enkrat
na teden. Istočasno lahko namizo predse položite pet spodnjihkart, ki
vam nakazujejo potrebne duhovne spremembe v vašem življenju in
vas postavljajo na pot duhovnega poguma ter potrebne notranjemoči
za vse spremembe, ki so nujne na vaši poti duhovnega samorazvoja.
Avtor vam nudi svoje izkušnje in duhovne povezave, ki so plod
njegovih dolgoletnih zaznav in raziskav na področju duhovnosti,
njegovih duhovnih povezav z duhovnim svetom, ki vam prinaša
blagoslov in podporo duhovnega sveta v kritičnih trenutkih vaših
notranjih sprememb in odločitev na poti vase in v vaš notranji mir.
KARTE BOŽJE POSVETITVE
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook