VORSCHAU NOVA SPOZNANJA - page 4

image
image
Sandi Dolinar, avtor knjige Nova spoznanja, prinaša nov pogled na celotno
ureditev v vesolju, ponazarja nov pogled vase, v svojo notranjost in odpira
vrata novih spoznanj o samem sebi.
Nakazuje nove poti bivanja samega in odpira tiste kanale duhovne
pomoči, kot si jo želimo v svojem srcu. Le z delom na sebi in
samosprejemanjem lahko duhovno pomoč vpeljemo v vsakdanje
življenje in se odpremo novim spoznanjem, ki nam jih avtor
ponazarja na nazoren način, uporaben v vsakdanjem življenju.
Slikovno ponazarja pojave v vesolju in možnosti duhovnega
razvoja vsakega posameznika z iskanjem resnice v samem
sebi. Notranji mir predstavi kot izhodišče za odpiranje
tistih potencialov, ki nam omogočajo srečanje s samim
seboj, sintezo na duhovnem področju in nova
spoznanja življenja samega, kakor nam lahko daje
notranjo moč ob srčnem prebiranju nove
zgodovine, ki se piše v teh časih. Notranja moč
ponazarja blagoslov v vsakdanjem delu in
nam daje občutek veljave pri vsem, kar
počnemo. Če vero vase najdemo v sebi, se
odprimo tudi novim spoznanjem. Knjiga
nam je lahko iztočnica za pot vase in
potrebne spremembe na tej poti v
vsakdanjem življenju, tako
fizičnem kot duhovnem. Duša in
telo sta eno, ko se zazremo
vase in v sebi najdemo
radost vsakdanjega dne v
delu na sebi in
sprejemanju samega
sebe kot del celote,
ki nas dela
popolne kljub
vsem oviram
na poti vase.
1,2,3 5,6,7,8
Powered by FlippingBook