VORSCHAU NOVA SPOZNANJA - page 8

nas, ki je del Boga. Pomembno je, da zaupamo, ter nikoli ne izgubimo upanja in
vere vase, saj nikoli nismo sami in vse se bo uredilo na najboljši način. Za vsakim
dežjem posije sonce in prav vse je za nekaj dobro. Anita
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook